Mårbackas aktiviteter In English/Auf Deutsch In English Auf Deutsch
Klicka för stor kartagif
Vandra efter Back-Kajsas väg
Leden är väl utmärkt men kräver bra skor. Stigningen är brant på sina ställen, högsta punkten ligger på 210 möh. Leden börjar vid Mårbacka, Där Sy i hemmanet Mårbacka, det som i dag är Mårbacka Minnesgård.

Backarna eller Backtorp
Torpet Backarna ligger öster om Mårbacka och vid vandringslseden Back-Kajsas väg. Torpet låg under By hemman som ligger några kilometer sydväst om Mårbacka. Det är oklart när torpet byggdes men vi vet vilka som bodde här i mitten av 1800-talet.

För länge sedan låg marken under hemmanet Svenserud som ligger väster om dalgången. Den dalgång där Emtan nu rinner fram och som varje vår när den svämmar över gör oss Östemtingar påminda om att här en gång var sjöbotten. Från Svenserud drev man sin boskap österut över den sumpiga dalen för att de skulle få bete i västsluttningen av Åsberget. Mårbacka var då en säter under Svenserud. Back-Kajsas väg börjar där, med en boskapsstig upp för berget, en så kallad hålväg. Den går upp och förbi Backtorpet där Selma Lagerlöfs barnpiga, Back-Kajsa, bodde med sina föräldrar.

"En gång hade de på Mårbacka en barnpiga, som hette Back-Kajsa. Hon var tre alnar lång, hade ett stort grovt ansikte med stränga, mörka drag... hon hade vuxit upp i det fattiga torpet Backarna i skogshöjden ovanför Mårbacka, där det inte bodde en människa i närheten… (Selma drabbas av förlamning i benen och kan inte gå men får hjälp av Back-Kajsa) …. på en gång visste den stränga allvarsmänniskan hur hon skulle tala till ett barn. "Inte ska Selma gråta för dä, sade hon "Jag ska bära´na".
(Ur Mårbacka)