Mårbackapriset 2008
Mårbackapriset 2008 till Jan Eliasson
Mårbacka lördag 14 juni 2008
Diplomaten Jan Eliasson har under sina långa karriär arbetat för att finna fredliga lösningar på besvärliga konflikter. Därför fick han i lördags ta emot Mårbackapriset, på ort och ställe.
Priset – medalj, blommor och 25 000 kronor – överlämnades av Värmlands landshövding Eva Eriksson.
Men det var tidigare landshövdingen, numera riksmarskalken Ingemar Eliasson som höll det stora och inspirerade hyllningstalet, och beskrev Jan Eliassons många gärningar i fredens tjänst. För närvarande arbetar han ju som FN:s särskilda sändebud för konflikten i Sudan, men har tidigare varit utrikesminister, ordförande i FN:s generalförsamling, Sveriges USA-ambassadör, kabinettssekreterare vid UD, biträdande generalsekreterare i FN och FN:s generalsekreterares personlige representant i Iran-Irak-konflikten…
I sitt tacktal berättade Jan Eliasson om sitt arbete och den koppling han känner till Selma Lagerlöfs engangemang i fredsfrågor och för utsatta människors öden, särskilt sedan han nu läst om flera av hennes böcker.
För att stödja freden engagerade Selma Lagerlöf sig i en paneuropeisk rörelse, ledd av österrikaren Richard Coudenhove-Kalergi. Sedan 1923 arbetade han för en europeisk federation som hade många drag gemensamma med dagens EU. Jan Eliasson citerade ett telegram från Selma Lagerlöf till Richard Coudenhove-Kalergi: »Paneuropa, vilken grav för ångest, misstro, rivalskap, hat, fiendskap, intriger, förräderi! Vilken grundval för vänskap, förtroende, välvilja, försonlighet, lycka och ädelmod. Vilken vagga för nytt hopp!».
Jan Eliassons kommenterade också nuläget i Darfur, där han ser en stor risk för att konflikten trappas upp och känner frustration över läget, eftersom parterna inte kan samarbeta.
På frågan vad som ändå driver honom att arbeta som FN:s sändebud där svarade han:
– Det är eländet som jag dagligen möter, när jag ser folk i flyktinglägren som inte har något att äta och knappt ens kan överleva.
Under priscermonin underhöll Roger Molin på klassisk gitarr. Efteråt gick hela sällskapet till Mårbackas Lada för att se den för dagen nyöppnade utställningen Selma Lagerlöf – ett levande författarskap producerad av Lars Grönkvist som också stod för guidningen.
På kvällen bjöds pristagaren på supé i salongen på Mårbacka.
Fotnot:
Selma Lagerlöfs mest konkreta litterära insats mot kriget var romanen Bannlyst, som kom ut 1918, och som i dramatiserad form spelades av Västanå Teater sommaren 2008.
Källor: Värmlands Folkblad & KM idé
Foto: KM IDÉ