Mårbackapriset 2016

Mårbackapriset 2018 till Peter Englund
Mårbackastiftelsen har beslutat ge 2018 års Mårbackapris till författaren och historikern Peter Englund. Han får det för ett nyskapande författarskap i Selma Lagerlöfs anda. Mårbackastiftelsens motivering till val av 2018 års pristagare

»Peter Englund har med Stridens skönhet och sorg i flera volymer fångat hur det första globala kriget griper in i enskilda människors liv och vardag, också långt borta från slagfälten. Genom ett 40-tal människoöden, formerade i ett genialt ordnat pussel, beskriver han i sekvenser, nästan filmiskt, tillvaron i krigets Europa. I Stridens skönhet och sorg  berättar Peter Englund i Selma Lagerlöfs anda om en fasansfull resa genom åren 1914 till 1918.« 
»Min bok blir nog mycket lång och en riktig roman, inte några fristående drömmar. Det blir om hur följderna av kriget griper in i den enskildes liv, även så här långt bort.«

Så beskriver Selma Lagerlöf sin vision för protestromanen Bannlyst, som gavs ut för precis 100 år sedan. Årets utställning på Mårbacka handlar om Selma och Det Stora Kriget. I brev till Valborg Olander och Sophie Elkan formulerade Selma Lagerlöf en stigande oro inför utvecklingen ute i världen. Hon såg kriget som ett nederlag för sunt förnuft och medmänsklighet.

I förordet till Stridens skönhet och sorg skriver Peter Englund: det jag sökt rekonstruera är inte så mycket ett händelseförlopp som en känslovärld.  
   – Det var också sådana känslor som Selma Lagerlöf spelade på när hon i protestromanen Bannlyst försökte väcka avsky mot allt vad krig heter, förklarar Irene Henriksson, intendent på Mårbacka.

Priset delas ut på Mårbacka Minnesgård
fredagen den 9 november 2018.
Prissumman är 25 000 kronor.

För mer information:
Mårbackastiftelsens sekreterare,
Elisabeth Lagerlöf, 070-797 42 10

Mårbackas intendent, Irene Henriksson,
070-207 09 30, 0565-310 27